Theorie

Het theorie-examen voor de personenauto duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting. Je moet een half uur voor aanvang van het examen aanwezig zijn.

Het examen bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuze vragen, vragen waar je zelf een getal in moet vullen en vragen over hoe je zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie (bij gevaarherkenning).

De vragen worden gesteld aan de hand van verkeerssituaties die je op een grote tv-monitor ziet. Je moet je dan voorstellen dat jij de bestuurder van het CBR-voertuig bent.

Het theorie-examen bestaat uit drie onderdelen.

  • 25 vragen over gevaarherkenning;
  • 30 vragen over verkeersregels;
  • 10 vragen over verkeersinzicht.

Voor iedere vraag heb je 8 seconden de tijd om te antwoorden. Dat lijkt kort, maar in het echte verkeer moet je vaak nog veel sneller beslissen wat je doet!

Gevaarherkenning

De vragen over gevaarherkenning beantwoord je door aan te geven wat je in bepaalde situatie zou doen.

Verkeersregels

Het is vanzelfsprekend dat je moet weten wat de regels in het verkeer zijn om de borden en andere tekens in het verkeer te begrijpen. Je kennis van de verkeersregels wordt in dit onderdeel getoetst.

Verkeersinzicht

Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig en veilig is om te doen.

Geslaagd

Nadat je alle vragen hebt ingevuld moet je het examenlokaal verlaten. Intussentijd worden alle vragen elektronisch verwerkt. Zodra dat klaar is wordt je gevraagd om weer in het lokaal te komen en krijg je de uitslag van je examen te horen.

Pas wanneer je bent geslaagd voor je theorie-examen kun je via de autorijschool het praktijkexamen gaan aanvragen.